Totalförsvar / Tillsammans - paneldiskussion

Hitta oss på kartan

Försvarsmakten, Polis, MSB, Säkerhets- och Bevakningsbranschen, brandskydd och säkerhet

Vad är totalförsvar i praktiken och vad menas när vi skall göra det tillsammans. Vilka friktioner är vi förbi och vilka kvarstår att hantera hur?

  • Vad behöver myndigheterna av de olika branscherna inom skydd, säkerhet och bevakning?

 

  • Vilken stöttning behöver branschen från myndigheterna, nuläge framtid?

 

  • På vilka nivåer skall strategiska och operativa beslut fattas?


Moderator: Eva Hamilton

Försvarsmakten:Arméchef, Karl Engelbrektson,
MSB: Särskild rådgivare, Svante Werger,
Polisen: Polismästare, Stefan Hector,
Säkerhetsbranschen: VD, Jeanette Lessie Wikström,
BYA: VD, Martin Bjurhem,
Storstockholms brandförsvar, Förbundsdirektör Peter Arnevall

 

Eva Hamilton, fotograf Fredric Alm
Peter Arnevall, fotograf Jonas Nyström

 


Stora scenen