Skydd 2020

SKYDD är mötesplatsen för alla som är involverade i arbetet för en säkrare värld.

Världen ser inte ut som vi vill och även om det retar oss så gör det oss också hoppfulla inför framtiden. Hoppet om en säker och trygg värld ger oss energi att fortsätta skapa en mötesplats där vi tänder goda tankar om ett bättre skydd. Därför strävar vi mot att skapa en mötesplats i världsklass för alla som är involverade i arbetet för en säkrare värld. Det är på SKYDD den goda tanken om ett bättre skydd initieras.

Här träffar du beslutsfattare och branschens allra största och viktigaste aktörer. Dessutom är dagarna fyllda med spännande nyheter och intressanta föreläsningar. På scenerna kan alla besökare ta del av de öppna seminarierna.

SKYDD 2020