Skydd 2020

Därför ska ditt företag finnas med på SKYDD

Som Nordens ledande evenemang för säkerhet, brand och samhällssäkerhet, erbjuder SKYDD en unik mötesplats för alla som är involverade i arbetet för en säkrare värld och en innovativ plattform för aktivt säkerhetsarbete.

Exempel på produktområden som du kan visa upp dig inom

 • Passerkontroll  • Områdesskydd  • Videoövervakningssystem  • Cybersäkerhet  • Intrångsskydd  • Integrerade säkerhetssystem  • Brandsäkerhet  • Räddningstjänst  • Personligt skydd

Fem skäl att delta

Spara tid - träffa fler möjliga kundkontakter på kortare tid
Få direktkontakt med beslutsfattande målgrupper
Knyt kontakter för att utveckla affärerna - nätverka
Profilera ditt varumärke på marknaden och hitta nya kunder
Delta, påverka och bidra - var en del i utvecklingen mot en säkrare värld

I siffror

• 10 000 besökare varav 70% är kvalificerade beslutsfattare
• 51% föreslog köp efter mässan
• 56% knöt nya leverantörskontakter
• 3 100 förstagångsbesökare

Du träffar

• VD/Företagsledare • Säkerhetschefer • Säkerhetssamordnare • Säkerhetskonsulter • Installatörer • Brandbefäl • Brandkonsulter • Fastighetschefer • Byggherrar • IT-chefer • Poliser • Bevakningschefer • Väktare

Nöjda besökare

Efter Skydd 2018:

• 65% var mycket nöjda med besöket
• 68% var mycket nöjda med seminarieutbudet
• 92% räknar med att besöka SKYDD 2020