Bilder från SKYDD 2022

Därför ska ditt företag finnas med på SKYDD

SKYDD 2024 – Nordens viktigaste mötesplats för kontakter och affärer!

Nu samlas säkerhetsbranschen åter i Stockholm. Som utställare på Skydd 2024 får du möjlighet att träffa branschens viktigaste beslutsfattare och brukare, både inom kommunal och privat verksamhet. Senast kom över 10.000 besökare. Utnyttja det! 

Komplett och heltäckande


Skydd 2024 omfattar det absolut senaste inom säkerhet, brandbekämpning, räddningsarbete och personligt skydd. Här får du möjlighet att visa upp ditt kunnande, dina produkter och dina lösningar för en internationell storpublik. Du är välkommen att vara med när kontakterna knyts och affärerna görs upp.

 

Exempel på produktområden

 • Passerkontroll  • Områdesskydd  • Videoövervakningssystem  • Cybersäkerhet  • Intrångsskydd  • Integrerade säkerhetssystem  • Brandsäkerhet  • Räddningsfordon  • Räddningstjänst  • Personligt skydd

Fem skäl att delta

Spara tid - träffa fler möjliga kundkontakter på kortare tid
Få direktkontakt med beslutsfattande målgrupper
Knyt kontakter för att utveckla affärerna - nätverka
Profilera ditt varumärke på marknaden och hitta nya kunder
Delta, påverka och bidra - var en del i utvecklingen mot en säkrare värld

I siffror

• 10 000 besökare varav 70% är kvalificerade beslutsfattare
• 51% föreslog köp efter mässan
• 56% knöt nya leverantörskontakter
• 3 100 förstagångsbesökare

Du träffar

• VD/Företagsledare • Säkerhetschefer • Säkerhetssamordnare • Säkerhetskonsulter • Installatörer • Brandbefäl • Brandkonsulter • Fastighetschefer • Byggherrar • IT-chefer • Poliser • Bevakningschefer • Väktare

Nöjda besökare

Efter Skydd 2018:

• 65% var mycket nöjda med besöket
• 68% var mycket nöjda med seminarieutbudet
• 92% räknar med att besöka SKYDD 2020