Framtidens brott-2030

Hitta oss på kartan

Hur påverkar Rysslands invasion i Ukraina och de senaste årens Pandemi den framtida brottsutvecklingen. Att arbeta i nuet kräver insikter om framtiden när den fysiska världen alltmer smälter samman med den digitala och dess eskalerande utveckling. Vad kan vi förvänta oss av brottsutvecklingen mot 2030? SSF presenterar Rapporten Framtidens Brott-2030 och diskuterar den med några av de som deltagit.

Presentation:
Charllotte Mattfolk Grundare IAMAI, Ulrika Hallesius Senior projektledare SSF.

Deltagare:
Kim Elman Chef Centrum för Cybersäkerhet RISE, Christoffer Strömblad Threat Intelligence Analyst Truesec.

Moderator:
Per Klingvall, Rådgivningschef SSF


Stora scenen