ADDA Inköpscentral (ett företag inom SKR) Att erbjuda säkerhet åt 1150 myndigheter

Hitta oss på kartan

Vi är ett verksamhetsstöd till offentlig sektor och erbjuder avtal och tjänster inom strategisk försörjning som underlättar vardagen för våra kunder. I nära 100 år har vår historia flätats samman med samhällets utveckling och i april 2021 bytte vi namn från SKL Kommentus till Adda för att skapa en större tydlighet för Addakoncernens tjänster och erbjudanden. 

Talare: David Vestberg Kategoriansvarig och Andreas Holmer Regionalt inköpsstöd


Stora scenen