Tillgänglighet & Säkerhet, goda exempel i landet

Hitta oss på kartan

Kulturmiljön, vilka utmaningar finns där? Hur ser en tillgänglig miljö ut för att kunna ta till sig information om hur att ta sig ut vid nödläge tex en brand? Vad krävs för att kunna ta sig ut på ett säkert sätt. Exempel på kulturmiljöer runt om i Sverige. 

 

Talare: Gunnar Häger, Tillgänglighetskonsult, Tillgänglig och sevärd kultur och natur.

Scen 2