CIP - civila insatspersoners stärkande effekt på vår förmåga att hantera katastrofen

Hitta oss på kartan

Civil insatsperson är frivilliga som engageras skadeavhjälpande åtgärder i sitt närområde, innan samhällets hjälp är på plats. Forskning visar att CIP skapar stor nytta och är en betydelsefull, men i många områden, outnyttjad resurs. Samtidigt saknas nationell samordning för de som vill etablera CIP. Nu är rätt tid att etablera förutsättningar för nationell spridning. Mattias Delin är forskningsdirektör på BrandForsk men också CIP på sin hemort. Han berättar om hur det är att vara CIP och vad forskning på området hittills visat. Jesper Boqvist, verksamhetsområdeschef på Brandskyddsföreningen berättar om det initiativ som Brandskyddsföreningen startat för att skapa nationell samordning.

 

 

Talare: Mattias Delin - Brandforsk, Jesper Boqvist - Brandskyddsföreningen,

Scen 2