Vad kan intelligenta kameror och vilka kompetenskrav bör ställas på systemleverantörer och operatörer?

Hitta oss på kartan

Med AI och deep learning kan vi förvänta oss att vi bara sett början på utvecklingen när det gäller intelligenta kamerasystem. Men hur långt har vi nått idag? Det talas mycket om edge-baserad analys och dess fördelar idag, men är den alltid bättre är serverbaserad analys?

Med allt intelligentare system sägs det att bara fantasin och möjligen lagstiftningen sätter gränserna. Men hur är det med människorna som ska leverera eller hantera systemen? Hur ser branschens kompetensutveckling ut? Vilka krav ska ställas på integratörer, installatörer och inte minst operatörerna i larm/kameracentralerna?

Och hur ska slutkunden veta om deras leverantör kraven lever upp till kraven?

Finns relevanta utbildningar för leverantörer och relevanta certifieringar som beställarna kan efterfråga för att underlätta vid selektering av leverantörer av intelligenta kamerasystem?

Paneldeltagare:
Peter Sääv, projektledare normer, SSF,
Anders Karlsson, Produktansvarig Bosch Security Systems,
Markus Lai, utbildningschef Axis Communications,
Anders Berken, produktägare Kamera, SOS Alarm 
Mats B Adman, vd Rapid säkerhet.

 

Moderatorer: Lennart Alexandrie/ Markus Lahtinen


Scen 1