Smarta byggnader – vilken roll har säkerhetsleverantörerna?

Hitta oss på kartan

Frågor som paneldeltagarna ställs inför handlar om var tekniken befinner sig. Var är de stora värdena och vad kan vi förvänta oss av morgondagens smarta byggnader och städer? Och hur är säkerhetsbranschen positionerad och prioriterad i detta marknadssegment? Vad erbjuder säkerhetsföretagen idag? Vilka fler värden än säkerhet kan säkerhetsbranschen addera till marknaden för smarta byggnader och smarta städer? Hur ska branschens företag göra för att tidigt involveras i upphandlingar när det gäller projekt avseende smarta byggnader och städer?

Paneldeltagare:
Suzanne Tapper, KAM HID Global
David Ångell, Chef Tjänsteutveckling, SOS Alarm
Gottfrid Seidevall, vd,  Bravida Säkerhet
Magnus Olsson, affärsutvecklingschef, Seriline.

Moderatorer: Lennart Alexandrie/ Markus LahtinenScen 1