Vi använder cookies för att göra din upplevelse bättre Läs mer om cookies här »

Brandpersonal och farliga substanser i sin arbetsmiljö

Hitta oss på kartan

I yrket som brandman utsätts arbetstagare av en ständigt förändrande riskbild. Vid bränder frigörs partiklar som kontaminerar utrustning, klädsel och hälsa. Ständigt tillkommer nya material som används i samhället och som vid brand ställer höga krav på den anställdes arbetsskydd. I och med samhällets rasande utveckling ökar hälsoriskerna för brandmännen i deras yrkesroll. Bättre skyddsutrustning, arbetsmiljö och rutiner behövs för att riskerna ska kunna minimeras. Ett seminarie i samarbete med EU-kommissionen, en analys av de senaste forskningsrönen. Läs mer på; https://osha.europa.eu/en/themes/dangerous-substances

Talare: Anders Cederberg, brandmästare och stiftelsegrundare av brandmännens cancerfond

Moderator: Mikael Svanberg, Christer Nyberg

Scen Brand, A27:20