Vi använder cookies för att göra din upplevelse bättre Läs mer om cookies här »

Statusläge 2018
Hur mår svensk räddningstjänst idag?

Hitta oss på kartan

Brandmännens Riksförbund påbörjade i februari den största undersökningen som någonsin gjorts hos arbetstagare inom räddningstjänsten.
Undersökningen har ställt ett femtiotal frågor kring station, arbetsmiljö, operativ beredskap, utbildning och jämställdhet. Undersökningen har utmynnat i en rapport kring hur räddningstjänstens anställda upplever sin egen organisations arbete. Undersökningen påvisar en del goda exempel. Men framförallt påvisades brister långt över vad vi trodde var möjligt. Stora brister i operativ beredskap, arbetsmiljö och personalstyrka vittnar om att den kommunala räddningstjänsten står på randen till att inte kunna utföra de uppgifter som från början var dess skyldighet.

Talare: Christer Nyberg

Moderator: Mikael Svanberg

Foto: Linda Wilson Taylor

Scen Brand, A27:20