2:a Tekniska Compagniet AB (Ateco)

Vi finns i monter A04:30

Vår affärsidé bygger på att kunna förse marknaden med produkter för installation av brandlarmsystem. Vi strävar efter att lagerhålla så mycket materiel som möjligt med korta leveranstider. Vår ambition är att ha ett fabrikatsoberoende heltäckande sortiment från minsta kabelklammer till avancerade brandlarmsystem.

Vi utvecklar en del produkter själva, efter egna idéer där vi sett ett behov på marknaden eller efter era - våra kunders idéer och förfrågningar. Vi har en väldigt kort väg till marknad, vi utvecklar mekanik och elektronik själva, skapar vårt eget marknadsmaterial, dokumentation och närvaro på webben på kortast möjliga tid. Har du ett behov eller en idé så hjälper vi gärna till.
Hitta oss på kartan

Kategorier

  • Branddetektering
  • Brandlarm
  • Brandredskap
  • Brandskydd
  • Kommunikationsutrustning
  • Säkerhetsteknik

Kontakt

2:a Tekniska Compagniet AB (Ateco)

Kumlavägen 61 179 75  Skå Sverige