Totalförsvar med kraft från näringslivet?

Hitta oss på kartan

Samhällets är beroende av näringslivet, men näringslivet har idag en väldigt vag uppgift i händelse av kris eller krig.

SACS - Swedish Association of Civil Security, den svenska branschorganisationen för samhällssäkerhet har tagit fram en lösningsmodell som beskriver hur näringslivet kan få sin avtalade roll i det svenska totalförsvaret. Ordförande Richard Kindroth – beskriver modellen och nästa steg.


Talare
: Richard Kindroth, Ordförande, SACS - Swedish Association of Civil Security


Stora scenen