Vem är du om Sverige attackeras? Ett kunskapslyft för skolor om totalförsvar.

Hitta oss på kartan

Försvarsmakten, MSB, BYA, Skolverket,

Nationellt koncept, försvarsupplysning i skolan.

Ett kunskapslyft och lärarstöd i samverkan med Skolverket.

Majoren Robert Trupp förevisar delar och redogör för olika framgångsfaktorer.

 

Talare: major Robert Trupp, HögkvarteretStora scenen