Påverkansoperationer mot Sverige - Ett hot mot det öppna och demokratiska samhället och den fria åsiktsbildningen.

Hitta oss på kartan

Otillbörlig påverkan har blivit en del av vardagen där både kriminella och stater försöker få oss att se omvärlden ur deras perspektiv och/eller minska vår tilltro till staten och dess förmåga. Vad kan vi göra för att stärka vår förmåga att motstå påverkan och vad kan vi lära oss av andra?

Talare:Mikael Tofvesson, avdelningschef för Operativa avdelningen, Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF).

Moderator:Per Klingvall, Rådgivningschef SSF


Stora scenen