Hur kan vi säkra våra Smarta fastigheter?

Hitta oss på kartan

Under lång tid har företag arbetat med fysiska åtgärder för att skapa säkra fastigheter. I takt med den digitala utvecklingen och fler IoT-produkter så ökar sannolikheten för fastighets- och dataintrång genom bland andra passer- och IT-systems kriminella inte bara fysiska möjligheter till att göra inbrott utan även intrång i passer- och IT-system. Hur skapar vi en fastighetsmiljö där det digitala skyddet är lika starkt som det fysiska?

 

Talare: 
Linnéa Sundström senior projektledare SSF,
Fredrik Sidhagen vd RCO Security Group,
David Simonsson Senior Vice President and Head of Scandinavia Assa Abloy


Moderator: Per Klingvall, Rådgivningschef SSF 


Stora scenen