Arméchef, Karl Engelbrektson, föredrag omvärldsläge, närområde, totalförsvar

Hitta oss på kartan

- Hur påverkar säkerhetsläget kompetensförsörjningen? (ÖB deltar med videohälsning)


Moderator:
Jim Persson

Talare: Karl Engelbrektson

Stora scenen