Agenda 2030 vid upphandling av säkerhetsteknik med Adda inköpscentral

Hitta oss på kartan

Addas hållbarhetsstrateger berättar om arbetet med de globala hållbarhetsmålen inom upphandling och varför det är viktigt. Hur kan vi kravställa kring hållbarhet i ramavtalen och hur följer vi upp?


 

Talare: Ylva Svedenmark, Hållbarhetsstrateg och Kristin Tallbo Hållbarhetsstrateg


Stora scenen