Utveckling av det civila försvaret – vart ska vi och var är vi idag?

Hitta oss på kartan

Genom det civila försvaret skapar vi motståndskraft vid krigsfara och krig genom att t.ex. säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och upprätthålla nödvändig försörjning. Men vad betyder egentligen utvecklingen av det civila försvaret för säkerhetsbranschen? Vilka krav ställs på företagen som verkar i den, och vad behöver vi som bransch veta och göra?

Även om man inte själv räknas som samhällsviktig verksamhet är många företag i säkerhetsbranschen leverantörer till dessa verksamheter. Vad innebär det i praktiken, och förändrar det hur vi bör tänka och planera?

I det här föredraget får du konkret kunskap om hur utvecklingen av det civila försvaret påverkar ert företag, vad som förväntas av er och hur ni bör agera framöver.

Talare: Anna Nyman, Stabschef avdelningen för krisberedskap och civilt försvar- MSB

Moderator: Jeanette Lesslie Wikström, VD SäkerhetsBranschen


Scen 2