Räddningstjänstens roll under höjd beredskap

Hitta oss på kartan

Peter Arnevall, Förbundsdirektör Storstockholms brandförsvar, beskriver den kommunala räddningstjänstens roll i skyddet av civil befolkningen under höjd beredskap. Vilka lärdomar kan vi redan nu dra av kriget i Ukraina och dess innebörd för svensk kommunal räddningstjänst? Och vad innebär det för återbyggnaden av det civila försvaret?


Talare:
Peter Arnevall, Förbundsdirektör, Storstockholms Brandförsvar

Scen 2