Nya hot kräver nya lösningar – hur skyddar vi våra verksamheter i ett förändrat säkerhetsläge?

Hitta oss på kartan

Ett förändrat världsläge innebär nya hotbilder för Sverige och organisationer som verkar här. Hur måste vi anpassa oss nu och framöver för att möta nya typer av hot på en strategisk nivå? Och vilka krav ställer lagstiftningen?

Även på en operativ nivå måste vi uppdatera våra arbetssätt för att möta nya hotbilder, till exempel med hjälp av ny teknik. Hur kan vi kombinera ny säkerhetsteknik som drönare och laser med mer traditionell teknik för att effektivisera skyddet och höja säkerheten? Vad görs redan idag, och hur ser det ut om fem år?

Det här och mycket mer får du svar på när Daniel Sjödin COO på Securify tillsammans med SRS Security AB:s affärsområdeschef för nationell säkerhet Martin Waern intar scenen på Skydd 2022. 

Talare: Daniel Sjödin COO på Securify och Martin Waern affärsområdeschef för nationell säkerhet SRS Security AB

Moderator: Jeanette Lesslie Wikström vd SäkerhetsBranschen

 

 

Scen 2