När hotet blir verklighet – hur hanterar vi cyberattacker mot samhällskritisk verksamhet?

Hitta oss på kartan

Hur skyddar man sig när cyberattackerna mot företag och organisationer ökar? Vad gör man när man drabbas? Och vilka lärdomar kan vi dra av dem som faktiskt har blivit hackade?

Genom exempel från verkligheten tar 4C Strategies upp viktiga lärdomar och erfarenheter från sitt eget krisledningsarbete. Du får även koll på framgångsfaktorer som ökar era möjligheter att lyckas med krishantering tillsammans med en bild av hur framtidens krisledning kommer att se ut.

Med på scen finns även säkerhetsföretaget Basalt som ger dig en viktig insyn i hur du ska tänka och vad du bör göra för att säkra verksamheten från framtida hot.  

Talare: Klas Lindström, Vice koncernchef för 4C Group och principalkonsult och Nicklas Haglund, VD Basalt
Moderator: Jeanette Lesslie Wikström  VD SäkerhetsBranschen

 

Scen 2