Mjuka värden i en hård bransch

Hitta oss på kartan

Hur kan man stötta initiativ som faktiskt även bidrar till företagets marknadsföringsstrategi? En dialog mellan en Social Hållbarhet-konsult och ett företag inom säkerhetsbranschen.

Talare: Aria Nakai, Social Hållbarhets-konsult med en bakgrund inom Civilsamhället och Säkerhetsbranschen. Arbetar även med policy kring Trygghets- och brottsförebyggande inom kommunpolitiken i Göteborg. Samtalet sker tillsammans med Plegium AB , Mikael Vig Mangell.


Scen 2