Kan man bygga bort brottslighet i det offentliga rummet?

Hitta oss på kartan

Att skapa trygga miljöer i bibliotek. Emrah Ercin, Säkerhetssamordnare på kulturförvaltningen I Stockholm, presenterar en utvärdering och rapport av det systematiska trygghetsarbetet vid Stockholms stadsbibliotek med utgångspunkt i Högdalens bibliotek. KTH och med stöd från Brottsförebyggande rådet (Brå) konstateras att den modell som tagits fram varit effektiv och framgångsrik. 


Talare: Emrah Ercin, Säkerhetssamordnare på kulturförvaltningen Stockholm Stad

Scen 2