Hur uppnår man frångänglighet?

Hitta oss på kartan

Nya krav skapar nya förutsättningar vilket innebär att samarbete mellan olika discipliner blir allt viktigare. Briab & Stanley Security samtalar om utmaningarna med tillämpningen av dagens reglering med fokus på praxis.


Talare:

Björn Nordström, Säkerhetskonsult / Security Consultant på Briab,
Caroline Bernelius Cronsioe, Brandingenjör & civilingenjör Riskhantering på Briab.
Magnus Gupefjäll, Produktchef Automatik


Scen 2