Hur får man brandskyddet att leva över tid?

Hitta oss på kartan

Hur kan man som företag hålla tillräckligt hög nivå på brandskyddet över tid och få det att bli en naturlig del av vardagen? Per Hultman - Crisis Manager på Scania Group - berättar om Scanias arbete kring brandsäkerhet. 

 

Talare: Per Hultman, Crisis Manager, Scania Group

Scen 2