Går det att tillämpa dagens intelligenta passagesystem och appar i samtliga skolmiljöer och fastigheter? Hur genomför man skiftet till en modern fullt säkrad miljö.

Hitta oss på kartan

För att hänga med i nutiden och framtiden har Peter Granfeldt, Utvecklingsledare Säkerhet, Göteborgs Stad startat flertal stora projekt inom grundskolans säkerhetsarbete.

Utmaningarna är omfattande då man nyttjar de på marknaden idag existerande funktioner inom fysisk säkerhet såsom intelligenta lås, passersystem, kameror, kommunikationsappar, trygghetslarm och elslutsbleck. Inom Gbg Stad som Peter Granfeldt ansvarar för finns det över 150 grundskolor. 

 

Talare: Peter Granfeldt, Utvecklingsledare Säkerhet, Göteborgs Stad

Scen 2