Hur ska branschens leveranser av fysiska säkerhetssystem cybersäkras?

Hitta oss på kartan

De nätverksbaserade säkerhetssystemen har medverkat till många fördelar för kunderna, men ställer också nya krav på säkerhetsbranschens leverantörer. Hur kan branschens tillverkare, distributörer, integratörer och installatörer medverka till att levererade fysiska säkerhetssystem inte öppnar upp för cyberattacker? 

Har branschen rätt kompetens för att möta cyberhotet. Vilka vägar finns till utbildning och kompetensutveckling inom detta område. Och hur ska slutkunderna kunna bedöma leverantörers cybersäkerhetskompetens?  Vilka normer finns och vilka certifieringar ska de efterfråga vid när de väljer leverantör av exempelvis uppkopplade passersystem eller kamerabevakningssystem?

Paneldeltagare:
Per Klingvall, rådgivningschef SSF,
Anders Kjellberg, försäljningschef, Mobotix,
Jeanette Lesslie, vd Säkerhetsbranschen
Jimmy Ek, nordisk försäljningschef Axis Communications.
Christoffer Åkesson, nordisk försäljningschéf Milestone Systems

Moderator: Markus Lahtinen, kameraforskare och universitetsadjunkt vid institutionen för informatik på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet


Scen 1