Den globala marknaden för säkerhetselektronik

Hitta oss på kartan

Vad händer på marknaden för elektroniska system och produkter för den fysiska säkerhetsmarknaden? Hur stora är marknaderna för passerkontroll, videoövervak-

ning och inbrottslarm? Vilka faktorer driver marknaden och hur konsoliderad är den? Vilken påverkan kan komponentbristen,  de rusande energipriserna och den skenande inflationen få på marknaden?

Marknadsanlytikern James McHale berättar om några av slutsatserna i Memoori-rapporten “The physical Security Business 2020 to 2025” och ger sin syn på hur marknaden kan komma att utvecklas framöver.


Talare: James McHale, marknadssanalytiker, Memoori.

 

Moderatorer: Lennart Alexandrie/ Markus Lahtinen

 

Seminariet genomförs på engelska.Scen 1