Är aktörerna inom ID-hantering och passerkontroll redo för NIS-direktivet som blir lag 2025?

Hitta oss på kartan

Alla minns anpassningarna i datahanteringen när det gäller GDPR-kraven som blev lag 2018. Nu stundar nästa prövning då NIS-direktivets krav ­ska implementeras för att förbättra systemens resistens mot identitetsstöld.  

Passerkontroll är en av de områden som är särskilt utsatta för identitetsstölder, enligt Enisa –EU-ländernas cybersäkerhetsorgan. NIS-direktivet handlar nämligen om hur identitetsinformation förvaras och skyddas. Från och med 2025 kommer NIS-direktivet att gälla som lag i Sverige och i övriga EU. 

Hur redo är leverantörerna och hur NIS-kompatibla är lösningarna som levereras idag?  Vad kan tillverkare och integratörer göra för att medverka till att lösningar för ID-hantering och passerkontroll uppfyller kraven? Hur ska kunderna veta att den levererade lösningen lever upp till kraven? Och hur är kompetensen hos konsulterna som ska lotsa dem rätt?

Paneldeltagare:
Robert Jansson, STID,
Fredrik Martinsson, Seriline 
Lars Kornbek, CEO, Vitani och säkerhetskonsulten Peter Lillius på Kronan Säkerhet, före detta säkerhetschef på Apoteket.

Moderatorer: Lennart Alexandrie/ Markus LahtinenScen 1