5G – hur säkerställs kommunikationen i befintliga säkerhetssystem innan 2G och 3G släcks ner?

Hitta oss på kartan

Digitaliseringen är i full gång och med den följer utbyggnaden av moderna kommunikationsnät, baserade på 4G och 5G. Alla teleoperatörer har påbörjat stängningen av 3G och snart är det dags för 2G. Hur ser avvecklingstakten ut idag? Är uppdateringen i befintliga säkerhetssystem i fas med avvecklingen ?

Hinner larmsystemen uppdateras eller kommer många säkerhetssystem tappa kommunikationen? Hur ska kunderna upplysas om att deras säkerhetssystem behöver uppdateras, vem tar ansvar för att den informationen kommer ut på allvar? Och hur får vi stopp på försäljning av gammal 2G- och 3G-kommunikation? 

Paneldeltagare:
Ingemar Spångberg, CSL,
Sten Olsson, Addsecure,
Lars Ihd, Säkerhetsbranschen,
Tommy Ljunggren, sakkunnig, TechSverige,
Hannes Lind, Produktägare Säkerhet, SOS Alarm

Moderatorer: Lennart Alexandrie/ Markus Lahtinen

Scen 1