Vi använder cookies för att göra din upplevelse bättre Läs mer om cookies här »

Samordnad provning – fungerar verkligen brandskyddet i praktiken?

Hitta oss på kartan

Hur säkerställer man att alla de funktioner som styrs av ett brandlarm i en komplex fastighet faktiskt fungerar som det är tänkt? Samordnad provning är vägen att gå, men vad innebär det och hur gör man det bäst i praktiken?

Talare: Emil Egeltoft är VD och brandkonsult på Brandtec, som bland annat drivit ett projekt tillsammans med Locum kring samordnad provning av brandlarm i sjukhusen i Stockholms län.


Scen Brand, A27:20