Vi använder cookies för att göra din upplevelse bättre Läs mer om cookies här »

Framtidens elproduktion – risker och lösningar vid lokalproducerad energi och laddning av elbilar

Hitta oss på kartan

Lokalt producerad energi från bland annat solcellsanläggningar behöver lagras för att kunna nyttjas i praktiken. Bristen på tydliga installationsregler och byggnadsregler som inte tar höjd för tekniken gör dock att det är svårt att veta att man gör rätt.
Lagring av dessa energier tillsammans med laddning av elbilar och annan användning av dessa energier skapar risker, men vilka risker pratar vi om? Hur stora är de?
Och hur kan dessa risker hanteras i praktiken?

Talare: Jess Millner – Räddningstjänsten Köpenhamn
Scen Brand, A27:20