Vi använder cookies för att göra din upplevelse bättre Läs mer om cookies här »

Ska vi nöja oss med normativa krav för inbrottsskydd?

Hitta oss på kartan

Angriparens metoder vid inbrott stämmer ofta inte överens med de provningsmetoder som beskrivs i standarder och normer för inbrottsskydd. Är de krav för tekniska åtgärder som ställs i normer och standarder för intrångsskydd tillräckliga? Finns incitament för att förhöja det tekniska skyddet genom egna ambitioner?

Talare: Tommy Sköld, Projektledare, Projsec AB

Scen Säkerhet & Brand, A16:30