Vi använder cookies för att göra din upplevelse bättre Läs mer om cookies här »

BoTryggt 2030 – hållbara och trygga stadsmiljöer: vem har ansvaret?

Hitta oss på kartan

På kort tid ska det produceras ca 700 000 nya bostäder. Hur säkerställer vi att frågor som rör säkerhet och trygghet beaktas i stadsbyggandet?
Vilken roll har fastighetsbolagen?
Vad kan kommuner, näringslivet och civilsamhället göra?
Hur kommer forskningen in?

Talare: Cornelis Uittenbogaard, Forskare och stadsplanerare, Stiftelsen Tryggare Sverige

Scen Säkerhet & Brand, A16:30