Om Skydd

Skydd- norra Europas ledande mässa inom säkerhet, brand och räddning

Skydd har sedan starten 1969 samlat säkerhetsbranschens alla delar under ett tak. Runt 250 utställande företag finns på plats och besökarna möter de branschledande företagen kompletterade av många intressanta nykomlingar. Våra öppna scener i mässhallen erbjuder ett brett och kvalitativt utbud av seminarier - helt kostnadsfritt.

Varje år presenterar vi nya aktiviteter och programpunkter. Håll dig uppdaterad via våra nyhetsbrev där nyheterna presenteras först! Anmäl dig här »

Vem är besökaren:
Besökarmålgrupperna är arkitekter, bevakningschefer, brandbefäl, brandförsvarsledare, byggkonsulter, IT-säkerhetschefer, företagsledningar, försäkringsansvariga, IT-ansvariga, inköpschefer, journalister, larminstallatörer, låssmeder, politiker, produktionschefer, räddningschefer, skyddsingenjörer, skyddsombud, säkerhetschefer och säkerhetssamordnare.

Vilka företag ställer ut på avdelning Brand och Räddning?
Företag med utrustning, produkter och tjänster inom bland annat brandlarm, utrymningssystem, brandredskap, släckutrustning, kommunikationssystem, utrustning för katastrofinsatser och räddningsfordon.

Vilka företag ställer ut på avdelning Säkerhet?
Företag med produkter och tjänster inom bland annat larm, bevakning, passagekontroll, integrerade system, CCTV, grindar, galler, lås, informationssäkerhet och risk management.

Varje år presenteras ett antal nya aktiviteter, håll dig uppdaterad via våra nyhetsbrev där nyheterna presenteras först!

Skydd 2020:
Skydd 2020 den 20-22 oktober hålls i samma lokaler som Smart City Stockholm. En smart stad är en säker stad och deltagarna går in gratis på båda eventen. Skydd 2020 kommer vara den moderna mötesplatsen för säkerhetsbranschen. Det personliga mötet kommer ge dig nätverk, seminarium, leverantörer och information.

Se film från SKYDD 2018