Två bilder från två olika konferenser och arrangeras av Stockholmsmässan och SACS

Krisövning Akilles 2024

2023-12-08

En nyhet på SKYDD 2024 är konferensen "Akilles 2024". På konferensen, som arrangeras 22:a oktober, kommer programmet handla om hur samhället fungerar vid kris. 
 
Sveriges beredskapsplanering vid händelser och för att skydda samhällsviktig verksamhet är väl beskrivet och starkt förankrat hos berörda myndigheter, företag och organisationer. Men hur går det till rent praktiskt? När och av vem fattas de beslut om åtgärder som avgör hur beredskapen egentligen faller ut? Vilka resurser prioriteras? Och vem ska utföra åtgärderna?
 
Det kan du få ta del av under en endagskonferens i form av scenarioplanering, där en möjlig händelse hotar samhällsviktig verksamhet och där respektive fas i händelsen analyseras och kommenteras av de personer som i verkligheten är involverade. Steg för steg får du ta del av hur lägesrapportering sker och hur samverkan och samordning med och mellan de olika aktörerna skulle kunna gestalta sig i ett skarpt läge.
 
Konferensen arrangeras i regi av SACS i samarbete med Stockholmsmässan och vänder sig till dig som i din befattning vid en allvarlig händelse får en roll att agera, rapportera eller bistå de samhällsskyddande verksamheterna när det verkligen gäller. Biljetter till konferensen släpps under 2024. Är du intresserad av att delta som partner på konferensen?

 

Kontakta mig

Säkerhet, Brand & Personligt skydd

Maja Eklund

Sales Manager

Stockholmsmässan

+46 70 789 42 32