Lyckade samarbeten skapas av god dialog och kunskap

Ett förändrat säkerhetspolitiskt läge med NATO-ansökan och ett krig i Europa. Den senaste tiden har Sveriges försvar varit ständigt aktuellt i några av samhällets mest diskuterade frågor. Försvarsmakten kommer finnas på SKYDD för att sprida kunskap och svara på frågor om sitt arbete.  

Jonas Wannberg jobbar som HR-strateg på Försvarsmaktens högkvarter och arbetar dagligen med att skapa samarbete med andra branscher och arbetsgivare inom kompetensförsörjning med syfte att skapa ett lyckat personalflöde både till och från Försvarsmakten. För att kunna göra detta menar Jonas att nyckeln är kunskap och förståelse kring Sveriges totalförsvar.


– Att föra dialog och samtal en viktig del av arbetet och då är SKYDD en bra plattform för oss. Vårt huvudsyfte är att få träffa och prata med så många som möjligt, säger Jonas Wannberg. 


Försvarsmakten har deltagit på SKYDD tidigare år och har då alltid varit mycket nöjda med resultatet av mässan. 


– För oss handlar SKYDD om att få träffa besökare och utställare i säkerhetsbranschen för att föra samtalet kring kompetensförsörjning, att dela personal, och om hur vi alla är en del av Sveriges försvar. 


Jonas fortsätter:


 –  Sen är vi självklart också på plats för att besvara allmänhetens frågor kring allt som pågår nu. NATO-ansökan och kriget i Ukraina, vi förstår att det finns många frågor och vi är givetvis där för att besvara dessa. 

Organisationer och företags roll i totalförsvaret
En viktig del av arbetet är att sprida kunskap om totalförsvaret och dess uppbyggnad. Alla är en del av Sveriges försvar och enligt Jonas handlar det om att hjälpa både individer och organisationer att förstå sin del av det, och det sker när man träffas och pratar om det. 

– För organisationer och företagsledningar krävs det en del planering och arbete enligt riktlinjer från myndigheter, och det kan skapa frågor kring hur allt egentligen fungerar. Så det är väldigt viktigt för oss att prata om.


Att dela kompetens är en del av framtiden

Deltidstjänstgöring inom Försvarsmakten är ett annat ämne på Försvarsmaktens program, vilket handlar om att bibehålla den militära kompetensen. Att dela personal är enligt Jonas en fråga om självbevarelsedrift. 

– Idag har många företag svårt att hitta kompetens, så även vi. När vi har en välutbildad person som kan tänka sig arbeta både inom Försvarsmakten och säkerhetssektorn ska vi se till att nyttja det på ett bra sätt. Det innebär ofta att man jobbar några veckor per år oss hos i Försvarsmakten och resten av tiden jobbar man hos sin vanliga arbetsgivare, i en annan profession. 


Jonas berättar att han under sina år i branschen kunnat se en stor utveckling gällande samarbetet med andra arbetsgivare och branscher om kompetensförsörjning. Arbetet har handlat mycket om att träffa arbetsgivare och ge dem information. 

– Har man väl startat en dialog är många arbetsgivare väldigt mottagliga. Det är viktigt att från början vara tydliga med varandra när kompetensen behövs, och i vilka typer av situationer. Rätt person, med rätt kompetens, på rätt plats och vid rätt tillfälle helt enkelt.