Thomas Carlgren

”SKYDD är en spännande och viktig mötesplats”


Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är en av fyra medarrangörer av SKYDD och ansvarar tillsammans med Stöldskyddsföreningen för programmet på mässans huvudscen. För Greta Berg, SKL:s expert inom brottsförebyggande frågor, är det tredje gången hon är med på SKYDD. 

Vad ser du själv mest fram emot på SKYDD?
– För mig är SKYDD framförallt en spännande och viktig mötesplats. Utställningsdelen är rolig; SKYDD är en bra kombo av mässa och seminarier.

SKL har ingen egen monter på SKYDD, varför det?
– Vi brukar inte ha det, och en av anledningarna är att vi är för få för att kunna bemanna den samtidigt som vi ska ansvarar för seminarierna. Vi är bara tre personer på SKL som jobbar inom de för SKYDD relevanta områdena krisberedskap, räddningstjänst och den brottsförebyggande verksamheten.