montage

Nu förstärker vi Skydd – Smart City växer och blir en parallell mässa

Smart City, som tidigare har varit en del av SKYDD, blir nu en egen mötesplats som går parallellt med SKYDD den 20-22 oktober 2020. Intresset för Smart City har växt explosionsartat, så det är hög tid att den står på egna ben. Detta är en del i utvecklingen av Skydd där vi breddar oss och vill nå fler inom kommuner, statliga bolag, landsting, fastighetsbranschen och IT-branschen. Det finns flera internationella förebilder, bland annat Smart City i Barcelona – och nu är det Stockholms tur. Ett naturligt val då Stockholm har som mål att vara världens smartaste stad år 2040.

I oktober 2020 lanseras Smart City Stockholm – Sveriges ledande mötesplats för smarta städer och urban innovation. Framtidens transportlösningar, smarta fastigheter, digital transformering och en allmänt bättre och mer hållbar stadsmiljö är några av de ämnen som kommer att tas upp på seminarier, workshops, konferenser och utställningar.

Smart City handlar om innovation – en viktig drivkraft till ekonomisk tillväxt och välstånd, ­men även till ett miljömedvetet och hållbart samhälle. Smart City är helt enkelt den självklara mötesplatsen för alla som på något sätt är engagerade i utvecklingen av framtidens smarta städer.

– I dagens samhälle där storstäderna ständigt expanderar och behovet av smarta lösningar hela tiden ökar ser vi att Smart City fyller en viktig funktion, säger Annika Linderoth, projektledare för Smart City. Bostadsbyggande, välfärdstjänster, digitalisering och transportlösningar är bara några exempel på områden som ställer krav på stadens infrastruktur och kräver smarta, hållbara lösningar, fortsätter hon.

Läs mer på smartcitystockholm.se