Aktivitetsområde

Ett brandsäkrare Sverige

Brandskyddsföreningen, en av fyra medarrangörer till SKYDD, arbetar övergripande för ett brandsäkrare Sverige.
– Det är vi som exempelvis skriver regelverken för sprinkler, berättar Jakob Sandlund som är affärsutvecklare på Brandskyddsföreningen och en av dem som ingår i styrgruppen inför SKYDD. 

Varför är det viktigt för Brandskyddsföreningen att vara med på SKYDD?
– Vi vill lyfta brandsäkerhet som en viktig samhällsfråga och det här är ett bra forum att göra detta. Det finns ingen person eller företag som inte berörs av det vi gör, både direkt och indirekt. Samhällets skadekostnader för bränder drabbar alla i slutändan och vi hoppas såklart i förlängningen att fler lär känna vår verksamhet och förstår vad vi gör för samhället bästa.

Vad är det bästa med SKYDD?
– Bäst med SKYDD är att alla inom säkerhet är på plats och kan mötas under samma tak. Man nätverkar, får nya idéer och infallsvinklar.