Angeno Business Solutions AB

Vi finns i monter A03:02

Vi är ett säkerhets- och utvecklingsföretag specialiserat på försäljning, installation, service och support av plastkort och entrésäkerhetslösningar. Med en stark betoning på kvalitet och kundnöjdhet strävar Angeno efter att leverera skräddarsydda lösningar som uppfyller de specifika behoven hos varje kund.

Vår strategi bygger på att upprätthålla och utveckla nära relationer med våra kunder genom att erbjudande en personlig service och skräddarsydda säkerhetslösningar. Genom att hålla vårt team litet och agilt kan vi snabbt anpassa oss efter marknadens förändringar och våra kunders unika behov. Vi fokuserar på att utöka vår produktkatalog i takt med teknologiska framsteg och marknadens efterfrågan, samt att hitta och utveckla partnerskap i stället för att öka antalet anställda.

Angeno riktar sig mot en bred kundbas som omfattar allt från små företag till stora organisationer inom en mängd olika sektorer. Våra huvudsakliga marknadssegment inkluderar företag som söker innovativa och pålitliga säkerhetslösningar för tillträde och identifikation, inklusive men inte begränsat till, byggbranschen, utbildningsinstitutioner, hälso- och sjukvård, samt detaljhandeln.
Genom att kontinuerligt sträva efter innovation och perfektion inom alla aspekter av vår verksamhet, säkerställer Angeno Business Solutions AB att vi förblir i framkant av branschen och fortsätter att leverera högkvalitativa lösningar som våra kunder kan lita på.
Hitta oss på kartan

Kategorier

  • IT-säkerhet
  • Passagekontroll
  • Säkerhet

Kontakt

Angeno Business Solutions AB

Veddestavägen 24, 1 tr 175 62  Järfälla Sverige
+46 8 760 93 90 info@angeno.se www.angeno.se