Totalförsvarslyftet i skolan

Hitta oss på kartan
Besök oss i vår monter och prata med oss om hur vi möter morgondagens vuxna redan i skolan för att prata totalförsvar.

Försvarsmakten

A16:40