Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre.

Checklista besökare

Planera och få ut så mycket som möjligt av ditt mässbesök

Planeringsmöte

 • Målsättningar med mässbesöket
 • Budget
 • Praktisk information; datum, öppettider m m

Program, SKYDDs öppna seminarier och aktiviteter

 • Utbildningsbehov; inom teamet och individuellt
 • Lista intressanta föreläsningar och workshops
 • Fördjupning, breddning, nyheter
 • Vilka från vårt företag ska delta vid vilka föreläsningar?

Utställarlista, informationsbehov, genomgång

 • Nyheter hos utställare
 • Boka möten med utställare
 • Befintliga leverantörer, nya företag
 • Förbereda frågor
 • Vilka från vårt företag ska besöka vilka utställare?

Övriga aktiviteter

Utvärdering

 • Utfall vs målsättningar
 • Återrapportering till kollegor och uppdragsgivare